Wat is een Sage en wat is het verschil met een sjamaan?
 
De oorsprong van het woord Sage ligt in het oudste geschrift ter wereld, de Rig Veda:
 
Book 8, Hymn LXVIII
 
1. This here is Soma, ne’er restrained, active, all-conquering bursting forth, Ṛṣi and Sage by sapience,
2. All that is bare she covers o’er, all that is sick she medicines;
The blind man sees, the cripple walks.
3. Thou, Soma, givest wide defence against the hate of alien men, Hatreds that waste and weaken us.
 
Het staat hier duidelijk te lezen: Soma, de heilige drank, brengt Rsi en Sages voort middels ‘sapience’, een woord dat ‘wijs en sage-achtig’ betekent. Rsi wordt vaak vertaald als ‘ziener’, maar is een woord dat omdat het zo enorm op de paddenstoel Reishi lijkt wat ons betreft zo moet blijven staan.
 
Een Sage is dus min of meer gewoon een wijze, die in dit geval bekend is met deze heilige drank. Een sjamaan is meer een soort van priester, een sjamaan heeft een (grote) groep mensen voor wie hij de bemiddelaar naar de hogere wereld speelt. En ook sjamanen zijn bij ons welkom, al hebben we als Sages en Reishis wel vragen bij bepaalde tradities of het fenomeen van de sjamaan zonder dorp.
 
In zoverre het tradities betreft zijn de tradities van de Tolteken en de Azteken die zich deels middels Carlos Castaneda manifesteerden voor veel van ons een inspiratie, maar er zijn ook Sages die meer hebben met het Boeddhisme, Wicca of een ander systeem.
 
Wat we gemeen hebben is belangrijker: het innerlijke vuur, aangewakkerd door deze wonderbaarlijke paddenstoel, en een missie om paddenstoelen weer een grotere rol te laten spelen in het leven van de mensen om ons heen, zodat ze gaan zien dat ze leven in een levend kunstwerk, en leren zo te leven dat ze zich niet langer gedragen alsof ze heer en meester van deze planeet zijn, maar simpelweg als sages en avonturiers van moeder natuur.
 
De paddenstoel beschermt tegen de haat van de ‘alien men’, zo stelt de Rig Veda. Wat daarmee bedoeld wordt is een interessante vraag. In elk geval is Amanita Muscaria een versterker van het aura en brengt het je in contact met het vuur dat in de aarde leeft, dat wist Heraclites al, die door de anderlingen verknipt werd tot een soort varkensboertje, lees het boek ‘Waarover de piranha droomt in de limonadesloot’ van ondergetekende mocht dat onderwerp je interesse hebben: Heraclites schreef ‘s werelds eerste echte triprapport.